Header menu

Bylivsregnskab

  • Inderhavnsbroen
  • Den sorte plads. Foto: Sia Kirknæs
  • Taasinge Plads. Foto: Sia Kirknæs
  • Søren Kierkegaards Plads
  • Mennesker på fortov. Foto: Ursula Bach
  • Mennesker på Papirøen
København bruger systematiske målinger og kortlægning af tendenser til at målrette udviklingen af byen til københavnernes behov.

København er en by, der fungerer. Der er liv mellem husene, men succesen er ikke opstået tilfældigt. Den er et resultat af mange års målrettet arbejde med at udvikle byen, som har taget udgangspunkt i københavnerne – altså alle dem, der bor, bruger, besøger, samarbejder eller driver virksomhed i Køben­havn.

Bylivsregnskabet bygger på systematiske registreringer af menneskers aktiviteter i byens offentlige rum og er sammensat af tal fra en række forskellige undersøgelser. De første blev udgivet i 2010 og indtil 2015 fulgte det fremdriften på tre centrale målsætninger i visionen ’Metropol for mennesker’.

I 2015 blev ’Metropol for Mennesker’ afløst af den nye vision ’Fællesskab København - vision for 2025’. Visionen indeholder mere ambitiøse mål på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by for alle, hvor hver­dagens byliv er prioriteret højt.