Header menu

EnergyLab Nordhavn

  • Med 40.000 nye indbyggere og arbejdspladser danner Nordhavn en unik ramme for et storbylaboratorium.
  • Energy Lab Nordhavn udvikler og afprøver løsninger indenfor el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i en 1:1 skala.
  • Nordhavn giver nye muligheder for indretningen af byrum og brugen af eksempelvis tage til aktivitets- og legepladser.
EnergyLab Nordhavn er et storbylaboratorium, hvor København afprøver løsninger indenfor el, varme, energieffektive bygninger og transport.

EnergyLab Nordhavn er det første danske storbylaboratorium, hvor 12 partnere demonstrerer og forsker i, hvordan teknologiske løsninger kan være med til at sikre, at fremtidens energisystem kan omstilles til at anvende større mængder vedvarende energi, og samtidig fungere når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner.

Er det muligt at lagre vedvarende energi? Er det muligt at opvarme boliger med overskudsvarme fra et supermarked? Er det muligt at oplade el-bilerne, mens elprisen er lavest? Hvordan kan vi lagre energi?  Det er nogle af de udfordringer, EnergyLab Nordhavn har taget til sig for at understøtte visionen om Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvor alle ressourcer udnyttes bedst muligt.

Nordhavn er en ny bydel i København, der bygges op fra bunden. Bydelen er derfor en unik mulighed i København for at arbejde med samspillet mellem arkitektur, bygninger, infrastruktur, de fremtidige beboeres behov, og de krav, der er til et fleksibelt energisystem.