Header menu

Klimatilpasning

  • Skybrudsløsning på Tåsinge Plads
  • Skybrudsløsning på Tåsinge Plads
  • Skybrudsløsning på Tåsinge Plads
Københavns Kommunes klimatilpasningsplan gør byen mere robust overfor skybrud og oversvømmelser og er med til at skabe en grønnere by.

Klimaudfordringer i København

De primære klimaudfordringer i København er større regnmængder og et stigende havniveau. 

Københavns Klimatilpasningsplan 

Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan danner grundlaget for, hvordan vi arbejder med udfordringerne i klimatilpasning. Et af fokusområderne i klimatilpasningsplanen er at investere i klimatilpasningsløsninger, der ud over at kunne håndtere klimaudfordringerne også er en del af byudviklingen. Klimatilpasning i København skal ikke kun fokusere på at minimere risikoen ved fremtidens klimaforandringer. Når vi klimasikrer byen, skal vi bidrage til at forbedre københavnernes livskvalitet. Det gør vi ved at arbejde med fleksible løsninger, hvor håndtering af regnvand og stormflod sammentænkes med byplanlægning, design og udvikling af rekreative områder i byen. På den måde bliver klimatilpasning og planlægning af en attraktiv og grøn storby to sider af samme sag.

Københavns Skybrudsplan – 300 projekter

I forbindelse med udviklingen af Københavns Klimatilpasningsplan har vi udviklet en skybrudsplan, der beskriver strategier og forslag til løsninger på konkrete skybrudsløsninger på gadeniveau.

De første projekter står allerede færdige og vil danne basis for erfaringsgrundlaget i de fremtidige projekter, der skal anlægges over de næste 20 år.

En række projekter langs havnen, hvor vi har lavet nye udløb, har skybrudssikret områder i Indre By. På Østerbro er den første skybrudspark etableret på Tåsinge Plads. Den har allerede været i funktion under et skybrud i september 2015, hvor den var med til at sikre, at der ikke skete skader i området. I 2016 blev den nye Skt. Annæ Plads indviet, der også fungerer som skybrudsløsning, som sikrer områderne på og omkring Skt. Annæ Plads mod skybrud.

Københavns Kommunes Stormflodsplan

I Københavns Kommunes stormflodsplan er risikoen for stormflod analyseret. Planen indeholder desuden en række overordnede løsninger, der skal reducere risikoen for, at København bliver ramt af en stormflod.