Header menu

Trafiksikkerhed

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
København har en ambitiøs vision om at sætte nye standarder for trafiksikkerhed og være den sikrest mulige by at transportere sig rundt i.

Københavns Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet for, at de københavnske gader er rare og sikre at færdes i, og antallet af tilskadekomne i trafikken falder også år for år. I vores arbejde med trafiksikkerhed har vi især fokus på de ulykkestyper, der er flest af, og på de steder, hvor der sker flest ulykker. På den måde kan vi skabe mest trafiksikkerhed til gavn for flest mulige trafikanter.

Nul-vision

Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken – det vedtog Københavns Borgerrepræsentation, da de godkendte Nul-vision for dræbte og alvorligt tilskadekomne i Københavns trafik i 2025 den 14. december 2017, og det lægger vi os i selen for at efterleve.

Vi gør alt hvad vi kan for at vejene er så sikre som muligt og sørger for, at der stilles høje krav til byudvikling, køretøjer og samarbejde med politiet. Vi kan dog ikke gøre det alene. Hvis Nul-visionen skal realiseres, så kræver det at byens trafikanter også er opmærksomme på deres adfærd i trafikken. Det er helt afgørende, at man som trafikant overholder reglerne i trafikken, udviser hensyn til hinanden, og allervigtigst er opmærksom i trafikken.

Her på siden har vi samlet den nyeste statistik, information og gode råd om trafiksikkerhed til inspiration og fordybelse.

Kontakt