Header menu

Verdens bedste cykelby

  • 44 % cykler til og fra arbejde og uddannelse i København
  • Anlæg af cykelsti medfører 15-20 % flere cyklister
  • Tre ud af fire er trygge ved at cykle i København
  • 26 pct. af alle familier med 2 børn har en ladcykel
  • Der er investeret ca. 1.5 mia. kr. i cykelinitiativer siden 2009
  • Der er 385 km cykelsti i København
  • 63 % af københavnske skolebørn cykler eller går i skole
Københavns Kommune arbejder målrettet på at forbedre cyklisternes forhold i byen.

København er kendt verden over for vores mange hverdagscyklister og cykelstier. I dag er der 382 km cykelsti langs vej i København, og i 2016 var der for første gang siden 1970 flere cykler end biler, som krydsede Indre By.

Det forventes, at cykeltrafikken fortsat vil stige de kommende år. Derfor fremtidssikres den københavnske cykelinfrastruktur ved at skabe et sammenhængende og attraktivt cykelstinetværk. Målet er, at endnu flere skal vælge cyklen, når turen går til skole, arbejde, fritidsaktiviteter eller indkøb. Dette opnår vi ved at udbygge cykelinfrastrukturen på baggrund af et omfattende strategisk og analytisk arbejde.

Her på siden er samlet de nyeste analyser og evalueringer samt gældende strategier til inspiration og fordybelse.

Hent den nyeste Cykelredegørelse 2020 (pdf)

Hent det nyeste Cykelregnskab 2018 (pdf) 

Kontakt