Header menu

Verdens bedste cykelby

  • 41% af alle ture til og fra arbejde og uddannelse i København foregår på cykel
  • Der cykler 61% flere på supercykelstien Farum-ruten
  • Tre ud af fire der cykler i København føler sig trygge i trafikken
  • 2 mia. kr. er der samlet set investeret i cykelrelaterede initiativer fra 2004-2016
  • København har 375 km cykelsti
  • ¼-del af alle familier med to eller flere børn har en ladcykel eller cykelanhænger
  • 48.400 cykler på en almindelig hverdag over Dr. Louises Bro
  • Antallet af cykler, der krydser Søsnittet, overhalede i 2016 antallet af biler
Københavns Kommune arbejder målrettet på forbedringer af cykelforholdene i byen. Ved hjælp af systematisk indsamling og formidling af data skaber vi sammen med københavnerne verdens bedste cykelby.

København er kendt verden over for vores mange hverdagscyklister og cykelstier. I dag er der 375 km cykelsti langs vej i København, og i 2016 var der for første gang siden 1970 flere cykler end biler, som krydsede Indre By.

Det forventes, at cykeltrafikken fortsat vil stige de kommende år. Derfor fremtidssikres den københavnske cykelinfrastruktur ved at skabe et sammenhængende og attraktivt cykelstinetværk. Målet er, at endnu flere skal vælge cyklen, når turen går til skole, arbejde, fritidsaktiviteter eller indkøb. Dette opnår vi ved at udbygge cykelinfrastrukturen på baggrund af et omfattende strategisk og analytisk arbejde.

Her på siden er samlet de nyeste analyser og evalueringer samt gældende strategier til inspiration og fordybelse.

Hent den nyeste cykelpublikation "Cykelredegørelse 2017" (marts 2017)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.