Header menu

Verdens bedste cykelby

Københavns Kommune arbejder målrettet på at forbedre cyklisternes forhold i byen.

København er kendt verden over for vores mange hverdagscyklister og cykelstier. I dag er der 385 km cykelsti langs vej i København, og i 2016 var der for første gang siden 1970 flere cykler end biler, som krydsede Indre By.

Det forventes, at cykeltrafikken fortsat vil stige de kommende år. Derfor fremtidssikres den københavnske cykelinfrastruktur ved at skabe et sammenhængende og attraktivt cykelstinetværk. Målet er, at endnu flere skal vælge cyklen, når turen går til skole, arbejde, fritidsaktiviteter eller indkøb. Dette opnår vi ved at udbygge cykelinfrastrukturen på baggrund af et omfattende strategisk og analytisk arbejde.

Her på siden er samlet de nyeste analyser og evalueringer samt gældende strategier til inspiration og fordybelse.

Hent den nyeste Cykelredegørelse 2020 (pdf)

Hent det nyeste Cykelregnskab 2018 (pdf) 

Hent Mobilitetsredegørelse 2021

Kontakt