Fællesskab København

’Fællesskab København’ er en vision for teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.

Fællesskab København er en vision med tre pejlemærker for teknik- og miljøområdet frem mod 2025.

  • En levende by
  • En by med kant
  • En ansvarlig by

Pejlemærkerne skal realiseres igennem kommuneplanen, og desuden vil Fællesskab København spille sammen med og styrke en række andre kommunale politikker, planer og strategier. Vi følger løbende op med et Bylivsregnskab og en årlig status for målene i strategien.

Lær mere

Vis alle

Udfordringen

Vi skal sammen skabe ’En levende by’, ’En by med kant’ og ’En ansvarlig by’, hvis København skal løfte sig ind i ligaen af pulserende, vibrerende storbyer, som viser globalt lederskab

Sådan når vi i mål - vores tilgang

Det er visionen for 2025, at skabe København sammen. Det er en åben invitation til alle, der bruger byen - til alle borgere, pendlere fra omegnskommunerne, virksomheder, foreninger, samarbejdspartnere osv. En åben invitation til at tage aktivt del i byens udvikling. Det giver byen mere puls, og det er mere tilfredsstillende at være i en by, man selv er med til at skabe. 

Baggrund for 'Fælles København'

København har med nogle meget ambitiøse målsætninger på miljø- og bylivsområdet over de seneste ti år udviklet sig fra at være en storby blandt mange, til at være et fantastisk sted at være, bo og leve. I dag anerkendes København blandt de byer i verden med højest livskvalitet, som førende inden for grøn vækst og er internationalt anerkendt for sit benhårde arbejde for at få miljø, livskvalitet og grøn vækst til at gå hånd i hånd. 

Video Url

Kontakt os

Klima og Byudvikling