Header menu

Byliv

København er kendt for mange ting, men vi er først og fremmest en by for mennesker. Derfor arbejder København kontinuerligt på at sikre en ren, levende og vibrerende by, hvor der er plads til liv mellem husene. 

Fællesskab København
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Inderhavnsbroen
København bruger systematiske målinger og kortlægning af tendenser til at målrette udviklingen af byen til københavnernes behov.