Header menu

Klima

København har store ambitioner for klimaområdet. Vi arbejder benhårdt på at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden, samtidig med at vi gør byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr. København skal være en by i balance, der vælger løsninger, som er smartere, grønnere, sundere og økonomisk ansvarlige. Løsninger som eksempelvis øget genanvendelse og grøn mobilitet, der gavner miljøet, tager højde for klimaforandringernes udfordringer, skaber grøn vækst og øger livskvaliteten for den enkelte. 

Vindmøller
Københavns Kommunes Klimaplan KBH 2025 kombinerer vækst og livskvalitet med CO2-reduktioner, så København kan opnå CO2-neutralitet i 2025.