Header menu

Klimatilpasning

København har store ambitioner for klimaområdet. Vi arbejder benhårdt på at gøre byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr. 

Skybrudsløsning på Tåsinge Plads
Københavns Kommunes klimatilpasningsplan gør byen mere robust overfor skybrud og oversvømmelser og er med til at skabe en grønnere by.