Header menu

Mobilitet

I København skal alle kunne færdes nemt, trygt og effektivt i og igennem byen uanset om det er til fods, på cykel, med offentlig transport eller i bil. Mobiliteten i København skal understøtte byens mål om en klimaneutral by, høj livskvalitet, bedre miljø og byliv samt sundhed. Den skal også sikre gode vilkår for erhvervslivet og bidrage til vækst, job og velfærd.

Fællesskab København
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Cykler og biler på Søtorvet
København arbejder målrettet med trafikledelse og har et mål om, at 75 % af alle ture skal ske med gang, cykel og kollektiv trafik.
Københavns Kommune arbejder målrettet på at forbedre cyklisternes forhold i byen.
""
København har en ambitiøs vision om at sætte nye standarder for trafiksikkerhed og være den sikrest mulige by at transportere sig rundt i.