Header menu

En havn af muligheder

  • Havnebadet Islands Brygge
  • Københavns Havn
  • Cirkelbroen i Københavns Havn
Københavns Kommune udvikler den gamle industrihavn med rekreative åndehuller og nye beboelsesområder.

Havnen er over en længere periode blevet forladt af mange store industrivirksomheder. Det giver plads til nye tiltag, og en unik mulighed for at udvikle en mere indbydende og rekreativ havn.

Københavns mål er, at flere skal bruge de grønne og blå områder i byen, og at de bliver der længere. Dette gælder i høj grad også havnen, hvor der er et enormt potentiale for flere aktiviteter og for at udvikle de gode steder at opholde sig, så de bliver endnu bedre.

Visionen 'En havn af muligheder' sætter via 8 temaer fokus på havnens store rekreative potentiale og udviklingsmuligheder. Kajkant Kataloget viser eksempler på, hvordan havnen kan udvikles til en moderne byhavn.

De otte temaer:

• Flere aktiviteter i havnen

• Bedre adgang til og fra vandet

• Flere opholdsteder ved vandet

• Bedre ruter og forbindelser

• En ren og indbydende havn

• En havn med en sund natur

• Events og midlertidige projekter

• Variation og plads til alle