Byplanlægning

Vi sætter borgerne først i alt hvad vi laver og fokuserer på at skabe en grøn og bæredygtig by.

Vores København

Vores vision for Teknik- og miljøområdet - som skal sikre, at vi også i 2035 har en fantastisk by.

Bynatur i København

Bynaturstrategien hjælper København med at klimatilpasse sig, øge biodiversiteten og gøre byen til at skønt sted at leve.

Sharing Copenhagen

Vores arbejde handler om at understøtte gode projekter med byens ildsjæle, kreative iværksættere, kulturelle aktører, organisationer og erhverv.

Copenhagen Solutions Lab

Vi udvikler og afprøver intelligente datadrevne løsninger, der møder byens behov og sikrer borgerne en fantastisk by.

En havn af muligheder

Københavns Kommune udvikler den gamle industrihavn med rekreative åndehuller og nye beboelsesområder.