Cirkulær København

Alle københavnere skal have muligheden for at agere ressourcebevidst. Vi skaber rammer for en cirkulær livsstil, hvor affald ikke bare er affald, men ressourcer vi bruger igen.

Cirkulær København er Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan for 2019-2024. Planen har fokus på cirkulær økonomi og skal reducere mængden af affald, som sendes til forbrænding.

Cirkulær København har tre overordnede mål:

  • 70 procent af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald skal sorteres og indsamles til genanvendelse
  • Københavnerne skal genbruge tre gange så meget
  • CO2-udledningen skal reduceres med 59.000 tons

Mere affaldssortering, bedre muligheder for genbrug, innovative samarbejder med virksomheder om sortering, genbrug og genanvendelse samt nye tekniske løsninger er omdrejningspunkter i planen.

Lær mere

Vis alle

Udfordringen

Meget af det, vi i dag kalder affald og smider væk, er en begrænset ressource. Hvis det først er forbrændt, kommer det ikke igen. Derfor skal endnu flere ressourcer indgå i en cirkulær økonomi, frem for at blive taget ud af kredsløbet. I København vil vi blive bedre til at genbruge, og til at sortere vores affald til genanvendelse.

Sådan når vi i mål - vores tilgang

Vi arbejder på at nå målene om 70 procent sortering, tredobling af genbrug og 59.000 ton CO2-reduktion gennem en vifte af aktiviteter, blandt andet:

  • Etablering af op mod 750 offentlige sorteringspunkter
  • Tre nye nærgenbrugsstationer og bedre muligheder for genbrug på de øvrige genbrugsstationer
  • Affaldssortering i Københavns borgerrettede institutioner
  • Mere sortering af især madaffald og plast
  • Nye tekniske løsninger til bedre eftersortering

Vær med

Vis alle

Innovationsplatform for virksomheder

Vil din virksomhed være med blandt de cirkulære frontløbere og udvikle nye løsninger, der skubber til den grønne omstilling i København og resten af verden? 

Københavns Kommune kommer kun i mål med de ambitiøse målsætninger i Cirkulær København gennem stærkt udviklingssamarbejde med industri og vidensinstitutioner. Derfor har kommunen oprettet en såkaldt ”innovationsplatform”, Circular Copenhagen, som skal gøre det nemmere for teknologiudviklere og andre innovative aktører at komme i kontakt med kommunens udviklingsafdeling på området for økonomi og indgå i dialog om mulighederne for samarbejde.  

Læs mere og vær med hos Circular Copenhagen. 

Holy Grail 2.0 – fremtidens affaldssortering

Udviklingsprojektet ”Holy Grail 2.0” involverer mere end 100 ledende emballagevirksomheder på tværs af EU, og Københavns Kommune spiller en nøglerolle.

Målet er at demonstrere en banebrydende ny måde at sortere plastemballager og mad- og drikkevarekartoner, baseret på digitale vandmærker. Det vil gøre en langt højere detaljeringsgrad og kvalitet i genanvendelsen mulig.

Dyrkning af spiselige østershatte på haveaffald

I samarbejde med virksomheden Beyond Coffee, demonstrerer vi en metode til at bruge have- og parkaffald som et gro-medie for spiselige østershatte. 

Vil du være med til at udvikle fremtidens løsninger?

Så besøg os på Circular Copenhagen’s hjemmeside.  

Kontakt os

Teknologi, Udvikling og Ressourcer