Header menu

Velkommen til København

I København arbejder vi hver dag målrettet på at sikre, at byen – nu og i fremtiden - er et rent, grønt og godt sted med en høj livskvalitet, et stort potentiale for økonomisk vækst og et sundt miljø.

Her kan du læse om nogle af de mange initiativer og strategier, der skal være med til at sikre gode rammer for københavnere, virksomheder og gæster i hverdagen, og at vi samtidig tager hånd om de udfordringer, som befolkningsvækst og klimaforandringer giver byen på sigt.

Highlights

Skybrudsløsning på Tåsinge Plads
Københavns Kommunes klimatilpasningsplan gør byen mere robust overfor skybrud og oversvømmelser og er med til at skabe en grønnere by.
Fællesskab København
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Københavns Kommune arbejder målrettet på at forbedre cyklisternes forhold i byen.