Sorteringsanlæg til restaffald

Et sorteringsanlæg skal hjælpe københavnerne med at sortere en større del af deres restaffald for at komme nærmere målet om 70 % genanvendelse af vores affald.

I Danmark og i Københavns Kommune ønsker vi at genanvende mest muligt af vores affald. Det opnår vi bedst, når vi sorterer vores affald derhjemme og på arbejdet.

Når vi sorterer vores affald inden indsamling, er genanvendelsesmulighederne større. Det skyldes, at det sorterede affald er af en højere kvalitet og dermed kan genanvendes til flere produkter, fx til emballage.

Affald, der sorteres på et anlæg, må ikke genanvendes på samme måde, som hvis det var sorteret derhjemme. Det skyldes krav til hygiejne, eller fordi det af tekniske årsager ikke kan lade sig gøre.

Københavnerne er gode til at sortere deres affald til genanvendelse – og det skal de blive ved med. Men potentialet for yderligere sortering er dog stadig stort. Et nyt sorteringsanlæg til affald skal derfor hjælpe med at sortere endnu flere genanvendelige materialer fra restaffaldet.

Det forventes, at sorteringsanlægget står klar i 2025.

Materialer der kan sorteres fra på anlægget

  • Metal
  • Plast
  • Mad- og drikkekartoner
  • Pap
  • Papir

Spørgsmål og svar om kildesortering og automatisk sortering

Vis alle

Hvorfor sorterer vi ikke alt affald på et sorteringsanlæg?

I Danmark har vi et nationalt lovkrav om, at vi skal indsamle 10 affaldstyper separat. Det vil sige, at borgerne selv skal sortere deres affald i forskellige beholdere derhjemme, mens kommunen skal indsamle det separat og sende det videre til genanvendelse.

Lovkravet udspringer af anbefalinger fra EU om, at separat indsamling skal være det bærende princip i affaldsindsamlingen. Det skyldes, at meget affald bliver ødelagt og kan ikke genanvendes, når det har været blandet sammen med andre typer affald.

Hvad er ulempen ved eftersortering på et sorteringsanlæg?

Kvaliteten af vores genanvendelse bliver dårligere, når affaldet er sorteret på et anlæg. Fx må emballage af hensyn til hygiejne ikke genanvendes til ny emballage, når det har været blandet sammen med andet affald, og madaffald må ikke genanvendes på grund af risiko for forurening fra fx tungmetaller.  

Derudover er der også affald, der bliver ødelagt, når det ligger i restaffaldet, og derfor ikke kan genanvendes. Det gælder fx glas. 

Madaffald, glas, tekstiler og farligt affald kan ikke eftersorteres på et sorteringsanlæg.

Hvorfor er det en god ide med et sorteringsanlæg?

Selvom københavnerne er gode til at sortere i dag, er der stadig meget genanvendeligt affald, der desværre havner i restaffaldet.

Med et sorteringsanlæg kan vi fange fx plast og metal fra restaffaldet og dermed øge vores genanvendelsesprocent yderligere. Det er til gavn for både klima og miljø, og vi undgår, at gode materialer går til spilde. 

Anlægget kan også hjælpe os med at fange de ting, vi som borgere har svært ved at sortere rigtigt. Det kan fx være affald, der er sammensat af forskellige produkter. Når vi så bliver i tvivl om, hvilken beholder affaldet skal i, ender vi ofte med at smide det i restaffald.

Især for plast og metal er der et positivt potentiale for at sortere endnu mere til genanvendelse.

Er det ikke meget billigere at eftersortere på et anlæg?

Det koster gennemsnitligt nogenlunde det samme at sortere på et anlæg i forhold til at indsamle affaldet separat. Til gengæld kan vi ikke bruge de genanvendte materialer i lige så mange forskellige produkter og i lige så god kvalitet.

Kontakt

Klima og Byudvikling