Header menu

Bynatur i København

 • Stadsgraven med Kaninøen i baggrunden
  Foto: Ursula Bach
Byens parker, naturområder og træer er med til at tilpasse byen til fremtidens vejr, styrke biodiversiteten og skabe rammerne for byens liv.

Bynatur i København 2015-2025

Strategien Bynatur i København 2015-2025 er en ambitiøs politisk beslutning, der fastsætter de konkrete mål og indsatser, der er nødvendige for at realisere strategiens vision om:

 • At skabe mere bynatur i København
 • At øge kvaliteten af bynaturen i København.

Hent strategien Bynatur i København

Træpolitik

Københavns Kommunes Træpolitik 2018 – 2025´s overordnede målsætning er, at det samlede antal træer i København øges, at der sikres gode vækstvilkår for både eksisterende og nye træer i København, samt at der skal sikres et varieret artsvalg.

Træpolitikken indeholder 5 principper:

 • PRINCIP #1 Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
 • PRINCIP #2 Eksisterende træer, der fældes, skal erstattes medmindre det ikke er fysisk muligt
 • PRINCIP #3 Der skal plantes flere træer i København
 • PRINCIP #4 Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
 • PRINCIP #5 Der skal sikres et varieret træartsvalg i København.

Hent Københavns Kommunes Træpolitik 2018-2025

100.000 nye træer frem til 2025

Københavns kommune har et mål om at plante 100.000 nye træer i København over en tiårig periode. Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet en prioriteringsplan for at sikre, at vi når i mål med at plante de 100.000 træer. Prioriteringsplanen indeholder principper for træplantninger i København og udgør grundlaget for prioritering af de kommende års investeringer i træer, samt forvaltningens daglige arbejde med træer i byen.

Træprioriteringsplan 2020-2025 forventes godkendt af Borgerrepræsentationen i august 2020 og kan efterfølgende ses her på siden.

Arealplan for grønne områder

Københavns Kommune har en vision om, at københavnerne i alle bydele – både eksisterende og nye – skal have let adgang til grønne områder, som er attraktive at bruge. Derfor er der blevet udarbejdet en Arealplan for grønne områder.

Arealplanen indeholder fire indsatsområder med løsningsforslag:

 1. Nye grønne områder
 2. Grønne forbindelser og adgang
 3. Øget kvalitet (opgradering) af eksisterende grønne områder.
 4. Fra gråt til grønt

Borgerrepræsentationen (BR) kan træffe beslutninger om at realisere arealplanens løsningsforslag. Enten gennem planlægningen af byen, herunder gennem kommuneplanen og lokalplaner, eller ved at afsætte midler til finansiering af løsningsforslagene til de årlige budgetforhandlinger. Arealplanen opdateres årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Hent Arealplan for grønne områder