Header menu

Bynatur i København

 • Bynatur i København
 • Bynatur i København
 • Amager Strandpark
 • Stadsgraven med Kaninøen i baggrunden
 • Assistens Kirkegård
Byens parker, naturområder og træer er med til at tilpasse byen til fremtidens vejr, styrke biodiversiteten og skabe rammerne for byens liv.

Bynatur i København 2015-2025

Strategien "Bynatur i København 2015-2025" er en ambitiøs politisk beslutning, der fastsætter de konkrete mål og indsatser, der er nødvendige for at realisere strategiens vision om: 

 • At skabe mere bynatur i København
 • At øge kvaliteten af bynaturen i København.

Begrønningsværktøj

Begrønningsværktøjet er en central indsats i strategien for bynatur, der skal bruges til at omsætte strategiens visioner til konkret handling i kommunale bygge- og anlægsprojekter og lokalplaner. Begrønningsværktøjet er et værktøj, der kan bruges til at beregne en begrønningsfaktor, der angiver, hvor meget grønt og hvilken kvalitet det grønne skal have på et projektareal. 

 • Talværdien kan variere fra 0-2, hvor 0 er lavest og 2 er højest. Begrønningsfaktoren kategoriseres som lav (0-0,4), middel (0,5-0,9) eller høj (1-2,0).
 • Omfanget af bynatur udgør det samlede areal af græsflader, permeable, belægninger, vandflader, bede, hække, buske, træer, grønne tage og grønne facader på projektarealet.
 • Kvaliteten af bynatur defineres ud fra fire kvalitetsfaktorer: Egenart, klimatilpasning, biodiversitet og rekreation.

Begrønningsværktøjet giver Københavns Kommune mulighed for, på systematisk vis at sikre, at der indarbejdes mere og bedre bynatur i kommunale bygge- og anlægsprojekter og lokalplaner. Begrønningsværktøjet testes på udvalgte projekter i 2017.

Træpolitik

I 2016 trådte Københavns Kommunes træpolitik 2016-2025 i kraft. Træpolitikkens overordnede målsætning er, at det samlede antal træer i København øges, at der sikres gode vækstvilkår for både eksisterende og nye træer i København, samt at der skal sikres et varieret artsvalg. Træpolitikken indeholder 5 principper:

 • Princip #1: Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
 • Princip #2: Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares
 • Princip #3: Der skal plantes flere træer i København
 • Princip #4: Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
 • Princip #5: Der skal sikres et varieret træartsvalg i København.