Header menu

Copenhagen Solutions Lab

  • Intelligent LED belysning er med til at reducere CO2-udledningen og skabe tryghed.
  • Detaljeret viden om byens miljø og klima danner grundlag for planlægningen og prioriteringen af indsatser.
  • Lysdioder i cykelstien forbundet med lyskrydssignalet fortæller cyklisterne, om de kan nå det grønne lys.
  • Viden om bevægelsesmønstre og hvordan byen bliver brugt, er vigtig i udviklingen af byen.
  • Intelligente trafikløsninger sikrer en nem og hurtig vej igennem byen.
  • Forsøg med sensorer, der giver besked om hvorvidt skraldespanden skal tømmes vil i fremtiden effektivisere arbejdsgangene og højne servicen.
Copenhagen Solutions Lab udvikler og afprøver intelligente datadrevne løsninger, der møder byens behov og sikrer borgerne en fantastisk by.

I takt med, at vi bliver flere og flere, stiger udfordringerne med at sikre københavnerne en ren og dejlig by, der danner rammen om det gode hverdagsliv. Copenhagen Solutions Lab understøtter en bæredygtig byudvikling med indsatser på to områder; 1) Teknologi og data og 2) Innovative partnerskaber

Teknologi & data

Smartere og mere effektiv anvendelse af ressourcer og data kan hjælpe til at drive den bæredygtige udvikling af København. Vi arbejder derfor med, hvordan teknologi og data kan imødekomme de udfordringer København står overfor.

  • Case: Vi har samarbejdet med Google for at kortlægge luftforureningen i København. Viden om luftforureningen forskellige steder i byen gør, at vi kan skabe en renere og bedre by for alle.

Innovative partnerskaber

Partnerskaberne fokuserer på bæredygtig grøn omstilling og at løse svære problemstillinger i København. Igennem tæt samarbejde mellem kommunen og virksomheder kan København få de bedste løsninger, der er tilpasset byens behov. Ambitionen er samtidig at understøtte vækst og beskæftigelse, som både kommer borgere og virksomheder til gavn.

  • Case: I et partnerskab med to københavnske virksomheder om smarte affaldsløsninger udviklede vi en intelligent skraldespand, der selv melder, hvornår den skal tømmes. Det sparer både tid og CO2, samtidig med at byen holdes ren til glæde for borgere og besøgende.

Hvem vi er

Copenhagens Solutions Lab er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen, men arbejder på tværs af forskellige fagområder. Vi skaber helhedsorienterede og sammenhængende løsninger, som sikrer en smart og en bæredygtig by for alle.

For henvendelse omkring spørgsmål eller muligt partnerskab, skriv til os på connect@cphsolutionslab.dk eller hold øje med vores arbejde på vores hjemmeside.