Header menu

Copenhagen Solutions Lab

  • Intelligent LED belysning er med til at reducere CO2-udledningen og skabe tryghed.
  • Detaljeret viden om byens miljø og klima danner grundlag for planlægningen og prioriteringen af indsatser.
  • Lysdioder i cykelstien forbundet med lyskrydssignalet fortæller cyklisterne, om de kan nå det grønne lys.
  • Viden om bevægelsesmønstre og hvordan byen bliver brugt, er vigtig i udviklingen af byen.
  • Intelligente trafikløsninger sikrer en nem og hurtig vej igennem byen.
  • Forsøg med sensorer, der giver besked om hvorvidt skraldespanden skal tømmes vil i fremtiden effektivisere arbejdsgangene og højne servicen.
Copenhagen Solutions Lab udvikler og afprøver intelligente datadrevne løsninger, der møder byens behov og sikrer borgerne en fantastisk by.

I takt med, at vi bliver flere og flere stiger udfordringerne i forhold til at sikre Københavnerne en ren og dejlig by, der kan danne rammen om det gode hverdagsliv. Copenhagen Solutions Lab (CSL) er sat i verden for at understøtte byens udvikling med intelligente, datadrevne løsninger, der imødekommer byens behov. Fremtidssikringen af København sker særligt gennem partnerskaber med fokus på en bæredygtig og grøn omstilling af byen. Smartere og mere effektiv anvendelse af ressourcer og data driver udviklingen på alle niveauer.

Partnerskaberne baserer sig på løsningen af komplekse problemstillinger på byniveau, og har vist sig at tiltrække stærke innovative udenlandske virksomheder til København. Dette er til gavn for borgere og virksomheder. Ambitionen er således at understøtte vækst og beskæftigelse gennem innovative partnerskaber mellem Københavns Kommune og markedet.

Copenhagen Solutions Lab arbejder for hele Københavns Kommune og på tværs af forskellige fagområder. Tilgangen er helhedsorienteret med fokus på, at der bliver skabt sammenhængende løsninger, som sikrer den bedste anvendelse af byens ressourcer og den højeste kvalitet for borgerne.