Bynatur i København 2015-2025

Bynaturstrategien hjælper København med at klimatilpasse sig, øge biodiversiteten og gøre byen til at skønt sted at leve.

Strategien Bynatur i København 2015-2025 skal hjælpe os til at nå de mål vi har om

  • At skabe mere bynatur i København
  • At øge kvaliteten af bynaturen i København

Den fastsætter derfor konkrete mål og indsatser, der skal lede til øget biodiversitet og kvalitet i grønne områder i København. 

Lær mere

Vis alle

Udfordringen

Hvordan vi kan skabe mere og bedre bynatur overalt i København og i sammenhæng med byens udvikling. 

Sådan når vi i mål - vores tilgang

Strategien har opstillet en række målsætninger og kvalitetsparametre:  

  • Biodiversitet 
  • Klimatilpasning 
  • Træer 
  • Kommunale arealer  
  • Ikke kommunale arealer

De er også en del af Københavns Kommuneplan og indgår i lokalplanlægning og konkrete kommunale anlægsprojekter. Strategien har bidraget til en Træpolitik for København og et begrønningsværktøj. Strategien har også gjort, at der årligt laves en arealplan for grønne områder til budgetforhandlingerne. 

Eksempel - Klimakvarter, Østerbro

I Klimakvarteret på Østerbro samarbejdede bl.a. det lokale områdefornyelsesprojekt, klimatilpasningen og HOFOR for at finde fælles grønne løsninger med mere bynatur. I Klimakvarteret er der etableret grønne gadehjørner, frodige forhaver og vildtvoksende pladser. De nye grønne byrum forbereder kvarteret på fremtidens kraftige regnskyl. Det gør også kvarteret til et attraktivt sted at bo og være. 

Andre eksempler

  • Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads anlagt i 2019 
  • Grønne gård: Askøgade anlagt i 2020

Læs mere på klimakvarter.dk

Kontakt os

Klima og Byudvikling