Københavns Kommunes logo

Bynatur i København 2015-2025

Bynaturstrategien hjælper København med at klimatilpasse sig, øge biodiversiteten og gøre byen til at skønt sted at leve.

Strategien Bynatur i København 2015-2025 skal hjælpe os til at nå de mål vi har om

  • At skabe mere bynatur i København
  • At øge kvaliteten af bynaturen i København

Den fastsætter derfor konkrete mål og indsatser, der skal lede til øget biodiversitet og kvalitet i grønne områder i København. 

Lær mere

Vis alle

Udfordringen

Hvordan vi kan skabe mere og bedre bynatur overalt i København – både på kommunale og ikke kommunale arealer - og i sammenhæng med byen omdannelses og byudvikling. 

Sådan når vi i mål - vores tilgang

Strategien har opstillet en række målsætninger og kvalitetsparametre:  

  • Biodiversitet 
  • Klimatilpasning 
  • Træer 
  • Kommunale arealer  
  • Ikke kommunale arealer

Målsætninger og kvalitetsparameter som efterfølgende er indarbejdet i Københavns Kommuneplan, og indgår i Lokalplanlægningens bæredygtighedsværktøj samt i konkrete kommunale anlægsprojekter. Strategien har også medvirket til, at der er udarbejdet en Træpolitik for København, et Begrønningsværktøj samt at der årligt fremlægges en arealplan for grønne områder i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

Eksempel - Klimakvarter, Østerbro

I Klimakvarter på Østerbro samarbejdede bl.a. det lokale områdefornyelsesprojekt, klimatilpasningen og HOFOR for at finde fælles grønne løsninger med mere bynatur. I Klimakvarteret er der etableret grønne gadehjørner, frodige forhaver og vildtvoksende pladser. De nye grønne byrum forbereder kvarteret på fremtidens kraftige regnskyl og gør samtidig kvarteret til et attraktivt sted at bo og opholde sig. 

Andre eksempler

  • Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads anlagt i 2019 
  • Grønne gård: Askøgade anlagt i 2020

Læs mere på klimakvarter.dk

Kontakt os

Klima og Byudvikling