Solceller i boligforeninger

Med solceller på taget kan I producere jeres egen vedvarende energi og reducere elregningen. Her kan I finde inspiration og viden om solceller i boligforeninger.

På denne side fortæller vi, hvad I skal undersøge for at vurdere, om solceller kan være den rette investering for jer.  

Vi har inddelt vores information om solceller i boligforeninger i fire dele:

 1. Inspiration til valg af solceller.
 2. Undersøg ejendommen: Skinner solen nok på jeres tag og er det velegnet til solceller?
 3. Vurder økonomien: Kan det betale sig? 
 4. Søg hjælp fra en rådgiver.

 

1. Inspiration til valg af solceller

Her kan du se videoer og cases med eksempler fra boligforeninger. Valget af solceller har betydning for arkitekturen og effektiviteten af produktionen af solstrøm.

Vinkelgården i København NV

Hør Ulf Wennerwald fra ejendomsinvesteringsfirmaet Pears Global Real Estate Denmark fortælle om Vinkelgården i Københavns nordvestkvarter der har solceller integreret i de røde tegl. 

Video Url

AKB Østerbrogade 95 i København Ø

Hør Dion Madsen, ejendomsleder i AKBs afdeling på Østerbrogade 95, fortælle om solceller, batteriløsning og fordeling af strøm til afdelingens beboere.

Video Url

AB Amsterdamgården i Hørsholm

Hør Bo Østergaard, bestyrelsesformand i andelsboligforeningen AB Amsterdamgården i Hørsholm, fortælle om deres solceller, der udgør en hel tagflade.

Video Url

Viden om bag-måler-system til fælles solstrøm i boligerne

Overvej at skifte til et bag-måler-system, når I installerer solceller i jeres boligforening. 
Et bag-måler-system betyder, at I installere bimålere i hver bolig og en fælles hovedmåler for hele boligforeningen. På den måde kan I bruge solstrøm i boligerne, og ikke kun til boligforeningens fælles elforbrug.

Tilføjelsen af et batteri giver mulighed for at gemme overskudsstrøm til brug, når solen ikke skinner, hvilket kan give en bedre økonomi i investeringen i solceller.

Video Url

Værd at vide om solceller, arkitektur og æstetik

Vis alle

Standard solcellepaneler

De traditionelle, standardiserede solcellepaneler er oftest billigst. Denne type egner sig arkitektonisk bedst til flade tage hvor solcellerne ikke ses fra gaden eller placering andre steder, der ikke kræver særlig arkitektonisk tilpasning. 

Bygningsintegrerede solceller

Bygningsintegrerede solceller erstatter andre byggematerialer såsom tagplader i stål eller beton, skifer, tegl eller facadebeklædning. Denne type solceller fås i flere farver og overfladetyper, hvilket gør dem velegnede til placering på mere synlige steder. Farvede solceller, fx røde, er belagt med en film, der medfører en lavere produktion af strøm. 

Københavns retningslinjer for arkitektur og æstetik

I Københavns arkitektoniske retningslinjer kan I finde inspiration til, hvordan I kan sætte solceller op med fokus på at bevare jeres bygnings særlige kvaliteter. 

Se Københavns arkitektoniske retningslinjer (pdf)

2. Undersøg ejendommen: Skinner solen nok på jeres tag og er det velegnet til solceller?

Solceller er en god ide, hvis solen skinner nok på taget, og taget kan bære solcelleanlægget. Herunder kan I se, hvordan I kan undersøge jeres ejendom.

Sådan undersøger I ejendommen

Vis alle

Skinner solen nok på ejendommen?

I skal undersøge om jeres ejendom får nok sol på tag eller facade, så I kan lave solstrøm. Der skal være en god solindstråling på ejendommen. Det betyder, at I skal have et relativt stort tagareal uden skygger fra karnapper, skorstene, træer eller andre bygninger. 

Syd-, øst- og vestvendte tage er egnede til solceller. Nordvendte eller skyggefulde tage er ikke egnede, da solcellerne her ikke producerer nok strøm. Det kan være en fordel med øst- eller vestvendte solceller, hvis beboerne og ejendommen bruger mest strøm om morgenen eller om aftenen. 

På vores solkort, kan I finde en estimering af solpotentialet på ejendommene i København. Se solkortet længere nede på denne side.

Er ejendommen bygget til at kunne bære solceller?

Er taget fladt, vil solcellerne oftest blive placeret på et stativ med kasser, der holdes nede af betonfliser. Det sker for at solcellerne har den rette vinkel på solen, men også for at holde solpaneler og stativ fast i blæsevejr. 

Derfor er det vigtigt at tagets konstruktion er stærk nok til at kunne bære solcellerne. Det gælder naturligvis også, hvis solcellerne placeres ovenpå andre typer af tage. 

Har I andre byggeprojekter eller skal taget skiftes eller renoveres?

Det kan være en økonomisk og planmæssig fordel at slå installationen af solceller sammen med andre byggeprojekter i boligforeningen. 

Det er mest bæredygtigt og har bedst økonomi, hvis taget alligevel skal renoveres. En renovering giver også mulighed for eventuelt at integrere solceller som en del af tagmaterialet og tilpasse solcellerne til tagets og bygningens arkitektur. 

Derudover kan der være penge at spare på stillads, byggeplads og tagmaterialer, hvis solcellerne er en del af et andet byggeprojekt. 

Er der arkitektoniske forhold eller fredning, der skal tages hensyn til?

Er der arkitektoniske forhold, der skal tages hensyn til og som kan medføre særlige krav eller begrænsninger i forbindelse med en byggetilladelse? 

I kan finde lokalplaner og fredede eller bevaringsværdige bygninger på Københavnerkortet under menuen 'Byplanlægning'.

Se information om jeres ejendom på Københavnerkortet (på kbhkort.kk.dk)

Vær opmærksom på, at det først er ved det endelige projekt, og i forbindelse med dialog om byggetilladelsen, at vi laver en konkret vurdering af jeres ejendoms forhold. Vi kan ikke sige på forhånd, om I vil få tilladelse til solceller.

Solkort over ejendomme i København

Tast adressen på ejendommen ind på solkortet og se hvordan solen skinner på jeres tag. 

Solindstrålingen er beregnet under hensyntagen til taghældning, geografisk retning på taget samt skyggeeffekter fra andre bygninger. Beregningen af solindstråling inkluderer desværre ikke anden benyttelse af taget så som vinduer, karnapper, udluftning, teknikanlæg og lignende. 

Vær opmærksom på, at solkortet er til inspiration. Solkortet er ikke en vurdering af, om det reelt er muligt at opsætte solceller på jeres tag, eller om det kan betale sig.  

3. Vurder økonomien: Kan det betale sig?

Solcellerne kan normalt producere energi i 25-30 år, og tilbagebetalingstiden (antal år før udgiften er tjent hjem) er som regel meget kortere. Herunder kan du se, hvordan du kan vurdere økonomien.

Vurder økonomien i et solcelleprojekt

Økonomien i et solcelleanlæg er afhængig af flere forhold, blandt andet: 

 • Om I alligevel skal renovere taget eller have nyt tag. Solceller kan ofte bedst betale sig som del af en større byggeproces eller renovering, hvor der i forvejen skal opsættes stillads og etableres byggeplads.
 • Typen af solceller. Solceller på et fladt tag vil oftest være standardmoduler og billigere end specialdesignede solceller, der kan integreres i fx skifer eller tegl. 
 • Hvor stor en del af solstrømmen, I selv kan benytte, og hvor stor en del I sælger til elnettet. Solcelleanlægget skal dimensioneres, så I kan bruge mest muligt af solenergien med det samme, dvs. i dagtimerne.  
 • Hvis solcellerne kombineres med et batteri kan I bruge strømmen fra solcellerne efter solen er gået ned. Det vil dog gøre den samlede investering dyrere.
 • Elprisens udvikling.

Herunder kan I se mere om, hvad I kan tage med i jeres vurdering.

Sådan vurderer I økonomien i et solcelleprojekt

Vis alle

Strømforbrug: Vurder ejendommens forbrug på fællesarealerne

Hvor meget strøm bruger I på cirkulationspumpen til fjernvarmeanlægget, ventilationsanlæg, vaskeri, lys, elbil-opladning med mere?  

Det giver den bedste økonomi i investeringen, når I kan anvende mest muligt af solstrømmen i dagtimerne. Det kan fx være til ventilationsanlæg eller fællesvaskeri. Hvis I kun har elforbrug til belysning på fællesarealer og til pumpen i varmecentralen, er I måske bedre tjent med at foretage andre energioptimerende tiltag i jeres boligforening, men det kommer bl.a. an på boligforeningens størrelse.

Strømforbrug: Vurder, om I også vil levere solstrøm til lejlighederne

Det konstante forbrug af strøm til især køle- og fryseskabe i lejlighederne medfører samlet et større elforbrug i dagtimerne. Lejlighedernes forbrug kan give grundlag for en bedre økonomi i et solcelleanlæg, end hvis anlægget ”kun” skal anvendes til elforbruget på fællesarealer. 

I skal have tilladelse til at dele strøm i jeres boligforening. Det er Radius, der som elnetselskab i hovedstadsområdet giver denne tilladelse.

I skal derudover være opmærksomme på: 

 • Alle lejligheder skal have skiftet elmåler og ejendommen skal have én fælles hovedmåler.
 • Ejendommen skal selv står for den interne afregning af strøm, lige som der laves intern afregning af varme. 
 • På en generalforsamling skal hver lejlighed sige ja til, at boligforeningen vælger én fælles leverandør af el til det elforbrug, I ikke selv kan producere med solcellerne. Det betyder, at alle beboerne kommer til at købe el sammen og kan dele strøm fra solcelleanlægget. På den måde undgår I at betale elafgift og afgift for transport af el internt i bygningen.

Salg af overskudsstrøm: Undersøg afregning af solstrøm til elnettet

Hvis I har etableret jeres eget interne afregningssystem (ligesom et varmeregnskab), skal I ikke betale elafgift og afgift for transport af den solstrøm, I selv bruger. Økonomien i et solcelleanlæg hænger derfor bedst sammen, når I kan bruge mest muligt af solstrømmen selv og bruge den, når den bliver lavet.

I kan sælge jeres overskudsproduktion af solstrøm til elnettet. I skal indgå en aftale med en leverandør af el om salg af den overskydende solstrøm. Vær opmærksom på, at indtægten fra at sælge solstrøm til elnettet kan variere og typisk er meget lav i dagtimerne. 

Ejer I et solcelleanlæg, som er tilsluttet elnettet, skal I måske også betale skat. 

Læs mere om skat af solceller på skat.dk

Anlæg og drift: Vurder udgifterne til etablering og servicering af solanlægget

Når I vælger solceller, bør I være opmærksomme på solcellernes og inverterens forventede levetid. Inverteren er en lille enhed, der omdanner solcelleanlæggets produktion, til strøm I kan bruge. Vær opmærksom på, hvilken garanti leverandøren stiller for hvor mange år disse kan holde. Nogle leverandører stiller også garanti for mængden af den solstrøm solcellerne producerer over en årrække.  

Det er svært at se, om et solcelleanlæg kører som det skal. Derfor vil det som regel være en fordel med en serviceaftale på anlægget.

Tilskud: Søg tilskud fra solpuljen til rådgivning

En solscreening er en vurdering af jeres ejendoms potentiale (både ejendommen og økonomien) for solceller. En solscreening bliver lavet af en rådgiver. I solpuljen kan I søge om hjælp til at betale for rådgivningen.

Se mere om solpuljen på byfornyelsespuljer.kk.dk

Tilskud: Søg tilskud til større bygningsprojekter i ældre ejendomme

Bygningsfornyelsen i Københavns Kommune giver tilskud til renoveringer af ældre, private beboelsesejendomme, og kan også støtte nyskabende løsninger, hvis de er en del af et større projekt.

Se mere om bygningsrenoveringspuljen på byfornyelsespuljer.kk.dk

4. Find en god rådgiver

En rådgiver kan hjælpe jer med undersøge ejendommen og økonomien inden I tager en beslutning om solceller. Rådgiveren kan også hjælpe før, under og efter byggeriet.

Sådan kan en rådgiver hjælpe jer

En rådgiver kan hjælpe jer med at undersøge ejendommen og solpotentialet, med byggetilladelse og driftsopstart. For eksempel kan en rådgiver hjælpe med at:

 • Beregne et solcelleanlægs potentiale for at producere strøm, alt efter hvordan solen skinner på ejendommen i løbet af en dag. 
 • Vurdere hvordan solstrømmen passer med jeres behov for strøm i løbet af dagen.
 • Beregne ejendommens bæreevne ud fra tagets konstruktion og stand.
 • Vise hvordan et anlæg kan placeres på lige netop jeres tag, så det passer ind i arkitekturen.
 • Undersøge den samlede økonomi ved investeringen i solceller, herunder også om og hvordan I kan få tilladelse til at dele strøm i jeres boligforening. Rådgiveren kan aftale det nødvendige med Radius, der som elnetselskab i hovedstadsområdet, skal give denne tilladelse.
 • Gå i dialog med os om byggetilladelse.
 • Tjekke at taget ikke har taget skade af installationen af solcellerne.
 • Anmelde solcelleanlægget til forsikringsselskabet.
 • Vejlede om drift af solcellerne og tjekke at de producerer den forventede strøm.

Vi må ikke rådgive dig om dit byggeri, eller hjælpe dig med at lave din byggeansøgning eller færdigmelding. Vi må heller ikke hjælpe dig med at vælge byggerådgiver. Men vi vil anbefale at I får hjælp, så har I et godt grundlag at tage beslutningen om solceller på.

Næste skridt: Dialog før byggetilladelse

I skal være opmærksomme på regler og tilladelser før, under og efter byggeriet. Sammen med jeres rådgiver kan I booke en forhåndsdialog, før I søger byggetilladelse. På den måde får I styr på rammerne fra start.