Mobilitet - sådan kommer vi rundt i byen

I København arbejder vi målrettet med at optimere veje, cykelstier, trafiklys og kollektiv transport, så byens borgere og brugere kan komme nemt og bæredygtigt rundt i byen.

København har et mål om, at 75 % af alle ture i byen sker til fods, på cykel og med kollektiv trafik. For at nå i mål, sætter vi ind på tre områder: Færre i bil, mere metro og bedre fremkommelighed.

Dyk ned i de tre indsatsområder for mobilitet herunder.  

De tre indsatsområder for mobilitet i København

Vis alle

Flere på cykel, i tog og til fods - færre i bil

I København har vi et overordnet mål i kommuneplanen om, at højst 25 % af alle ture foregår i bil, og at mindst 25 % foregår til fods, mindst 25 % på cykel og mindst 25 % med kollektiv trafik. 

I disse år vokser antallet af trafikanter, fordi København får flere og flere borgere, pendlere og besøgende. For at nå kommuneplanens mål skal den voksende trafik være båret af cyklister, fodgængere og kollektive transportformer. Derfor arbejder vi for at skabe en endnu mere sammenhængende by med effektive, grønne transportmuligheder.  

Når vi flytter transporten fra biler over til cykel, gang og kollektiv trafik, bliver der bedre plads på vejene for de virksomheder og for borgere, der har brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen.

Indsatsen bærer allerede frugt, for selv om der de senere år er kommet flere københavnere og flere biler, er biltrafikken ikke steget. København er derfor godt på vej mod målet, og vi fortsætter arbejdet med at udbygge den kollektive trafik og et attraktivt cykelstinet i takt med befolkningsudviklingen.

Mere metro

I 2019 åbnede M3 Cityringen, en ny strækning af Københavns metro. Udvidelsen betyder, at over 100.000 nye passagerer hver dag kører med den kollektive trafik i København.

Bus, tog og metro er tilpasset hinanden, så det er nemt at kombinere dem fra A til Z. 

Vi arbejder også løbende på at gøre det nemt at kombinere cykel og kollektiv trafik, fx ved at tilbyde bycykler, cykelparkering ved stationerne og muligheder for at tage cyklen med metro, tog og bus.

Nemmere frem i trafikken

God fremkommelighed i byen handler både om at få trafikken til at glide optimalt, og om at afstemme trafikanternes forventninger til, hvor nemt og hurtigt de kan komme frem. Derfor arbejder vi i København målrettet med trafikledelse og har vedtaget servicemål for, hvor hurtigt både cykler, fodgængere, busser og biler kommer frem. På den måde er det tydeligere, hvilke trafikanter, der prioriteres på hvilke strækninger.

En by i vækst har mange anlægsprojekter i gang. Derfor har vi også fokus på at optimere koordineringen af de anlægsprojekter, der påvirker vejnettet, så fremkommeligheden bliver så god som muligt for cykler, busser og biler.

Kontakt

Mobilitet