Verdens bedste cykelby

København er gennemkrydset af hundredvis af cykelstier og grønne cykelruter. Læs mere om vores arbejde for at gøre verdens bedste cykelby endnu bedre.

Der cykles 1,4 mio. km. på en gennemsnitlig hverdag i København, og byen huser mere end 745.000 cykler, hvilket giver København flere cykler end selve indbyggere. Med mere end 380 km cykelsti og over 24 cykel- og gangbroer på tværs af byen er Københavns cykelkultur iøjnefaldende, hvor end du kigger hen.

En cykelvenlig by kommer ikke af sig selv. Københavns Kommune har de seneste 15 år investeret massivt i at udbygge byens cykelinfrastruktur. Men det er alle de borgere, der hver dag vælger cyklen, som gør cykelbyen til virkelighed.

Ved at cykle reducerer vi CO2-udslip, mindsker støj, reducerer luftforurening og minimerer trængsel fra trafikken, mens vi samtidig fremmer folkesundheden og bylivet.

I København har vi en vision om at være verdens bedste cykelby. Det skal både være hurtigt, trygt og komfortabelt at komme fra A til B på cykel. For at realisere visionen er det nødvendigt løbende at udbygge byens cykelinfrastruktur og cykelparkering.

Her på siden kan du læse mere om vores arbejde. Vi har også samlet de nyeste strategier, analyser og evalueringer, som forhåbentlig kan inspirere alle, der interesserer sig for cyklisme.

Strategier og retningslinjer for Verdens bedste cykelby

Vis alle

Københavns cykelstrategi 2011-2025: Fra god til verdens bedste

Visionen for cykelindsatsen er, at København skal være Verdens bedste cykelby.

Det skal være trygt, hurtigt og komfortabelt for alle at cykle i København, uanset hvor rutineret cyklisten er.

Cykelstrategien omfatter også PLUS-nettet, der er et prioriteret net af cykelforbindelser med særligt høje krav til cykelstibredde, vedligehold og snerydning.

Hent "Fra god til verdens bedste - Københavns cykelstrategi 2011-2025"

Cykelregnskaber - fakta om cyklisme i København

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gør vi op, hvordan det går med at nå de mål, der er besluttet i cykelstrategien. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne – samt belyser, hvad der kan gøres bedre.

Cykelregnskab 2022

Temaer: Investeringer i verdens bedste cykelby, cykelby i gult, cykling i fritiden, cykelparkering og mikromobilitet, Københavns cykelbroer, cykling på længere afstande, tryg og sikker på cykel, børn på skolevejene.

Hent Cykelregnskab 2022

Cykelregnskab 2020

Der blev ikke udgivet et cykelregnskab i 2020. Ift. data henvises til Mobilitetsredegørelse 2021

Cykelregnskab 2018

Temaer: Cykelparkering, sundheds- og trængselsgevinster, sociale aspekter af cykling, fremtidige tendenser og innovation på cykelområdet.

Hent Cykelregnskab 2018

Cykelregnskab 2016 

Temaer: Cykelbroer, pladsoptimering, regional sammenhæng.

Hent Cykelregnskab 2016

Cykelregnskab 2014 

Temaer: Pendlertrafik, cykelpendlere, tryghed, supercykelstier.

Hent Cykelregnskab 2014

Mobilitetsredegørelse

Fra 2021 og frem bliver Cykelredegørelserne afløst af Mobilitetsredegørelsen.

Mobilitetsredegørelsen giver en uddybende status for trafikmålene i Kommuneplan 2019, KBH2025 Klimaplanen, Fællesskab København, Københavns Cykelstrategi 2011-2025 og Nulvision 2025. De politiske målsætninger omhandler dels fordelingen mellem forskellige transportformer, dels de afledte effekter af trafikken.

Hent Mobilitetsredegørelse 2024 (pdf)

Tidligere mobilitets- og cykelredegørelser

Hent Mobilitetsredegørelse 2023 (pdf)

Hent Mobilitetsredegørelse 2022 (pdf)

Hent Mobilitetsredegørelse 2021 (pdf) 

Hent Cykelredegørelse 2020 (pdf)

Hent Cykelredegørelse 2019 (pdf) 

Hent Cykelredegørelse 2018 (pdf)

Hent Cykelredegørelse 2017 (pdf)

Hent Cykelredegørelse 2016 (pdf)

Cykelparkering og cykelstier - prioriteringsplaner

Prioriteringsplan for cykelparkering

Bedre cykelparkering er en af forudsætningerne for at få flere københavnere til at cykle. Derfor har strategien Fællesskab København en målsætning om, at 70 procent af københavnerne er tilfredse med mulighederne for cykelparkering i 2025.

Hent Prioriteringsplan for Cykelparkering 2018-2025

Prioriteringsplan for cykelstier

Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025 afløser den tidli­gere Cykelstiprioriteringsplan fra 2006. Planen skal sikre, at den fortsatte udbygning af cykelstinettet i København skaber mest mulig værdi i form af bedre fremkommelighed, sik­kerhed og tryghed for dem, der cykler.

Hent Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025

Midtvejsevaluering af cykelstiprioriteringsplan

Teknik- og Miljøforvaltningen foretog i 2020 en midtvejsevaluering af cykelstiprioriteringsplan. Evalueringen opgør blandt andet, hvor mange af cykelstiprioriteringsplanens initiativer, der er realiseret, og hvilke der forsat mangler at blive gennemført. Evalueringen har også en opgørelse over tilgængelig viden om fremskrivninger af cykeltrafikken. 

Hent Midtvejsevaluering af Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025

Cykelfokus 2024 - Københavns Kommunes retningslinjer for cykel- og vejprojekter

Cykelfokus 2024 indeholder Københavns Kommunes vejledende retningslinjer for cykel- og vejprojekter. Retningslinjerne skal bidrage til en tryg, sikker og cykelvenlig udformning af cykelinfrastrukturen og vejprojekter. Særligt afsnittene vedr. cykelgader, cykelstibredder, sammenhæng mellem cykel- og øvrig infrastruktur samt cykelvenlige kryds er blevet opdateret i Cykelfokus 2024. 

Hent ”Cykelfokus 2024 - Københavns Kommunes retningslinjer for cykel- og vejprojekter”

Kontakt

Mobilitet

Islands Brygge 37

2300 København S