Header menu

KBH 2025 Klimaplanen

  • Vindmøller
  • Solceller på taget hos boldklubberne på Kløvermarken
  • Solceller i Eskildgade
  • Sortering af bioaffald i København
  • Elbil i København
  • Affaldssortering i København
Københavns Kommunes Klimaplan KBH 2025 kombinerer vækst og livskvalitet med CO2-reduktioner, så København kan opnå CO2-neutralitet i 2025.

Hvordan fungerer klimaplanen?

KBH2025 Klimaplanen består af indsatser i fire spor:

  • Energiforbrug
  • Energiproduktion
  • Mobilitet
  • Københavns Kommune som virksomhed

For alle fire spor er der opstillet specifikke mål, som er nødvendige for målsætningen om at blive CO2-neutral.

Københavns Kommune har ansvar for at mildne effekter som følge af klimaforandringerne og at vise, at det er muligt at kombinere vækst, udvikling og øget livskvalitet samtidig med at udledning af CO2-emissioner sænkes.

Udfordringen

Befolkningstallet i København forventes at stige med 20 % i løbet af det næste årti. Dette åbner en mulighed for at kombinere infrastrukturelle forandringer med grøn vækst på vejen til at opnå CO2-neutralitet.

Sådan når vi i mål

Klimaplanen er holistisk og indeholder specifikke mål og initiativer delt op i fire fokusområder – Energiforbrug, Energiproduktion, Mobilitet og Københavns Kommune som virksomhed. Klimaplanen implementeres i tre faser: 2013-2016, 2017-2020 og 2021-2025 med evalueringer mellem faserne. Læs mere om mål, initiativer og tidligere projekter under hvert fokusområde: