KBH 2025 Klimaplanen

København tager ansvar for at bremse byens klimapåvirkninger og vise, at det er muligt at kombinere udvikling og øget livskvalitet sam-tidig med, at udledningen af CO₂-emissioner sænkes.

KBH 2025 Klimaplanen samler alle vores konkrete mål og har 4 spor

  • energiforbrug
  • energiproduktion
  • transport
  • Københavns Kommune som klimavirksomhed

For alle fire spor er der opstillet specifikke mål, som er nødvendige for Klimaplanens mål om at blive CO₂-neutral i 2025.

København har i 2021 reduceret udledningen af CO₂ med 72,6 % i forhold til Klimaplanens basisår 2005.

Teknik- og Miljøudvalget konstaterede i december 2022, at Klimaplanens mål om CO₂-neutralitet ikke kan nås fuldt ud, da det ikke har været muligt at nå etableringen af et Carbon Capture-anlæg på Amager Bakke i 2025.

På vej mod Klimaplan 2035

Vi vil udvikle byen sammen med hverdagens eksperter i at være københavner - og det er dig! Hjælp os med at gøre København til en klimaglad storby. Se, hvordan du kan være med herunder:

Lær mere

Vis alle

Udfordringen

København står over for flere udfordringer frem mod 2025. En af de største er at sikre CO₂-reduktion fra vejtrafikken.

Vi arbejder derfor bl.a. med at reducere antallet af biler og omstille trafikken til nye drivmidler. 

Hvor langt vi er fra målet – CO₂-regnskab

I København har vi i 2021 reduceret udledningen af CO₂ med 72,6 % i forhold til Klimaplanens basisår 2005.

Hvert år bliver der lavet et CO₂-regnskab, som omfatter fx udledningen fra el- og fjernvarmeforbruget og fra trafikken. 

Find CO₂-regnskab for København

Læs om nogle af Københavns projekter

Vis alle

Samarbejde er vejen frem

København kommer kun i mål ved at samarbejde med andre. Derfor arbejder vi også som facilitator i samarbejdet med borgere, virksomheder og myndigheder om omstillingen. Det gør vi igennem partnerskaber, fx i projekterne Big Buyers Initiative, EnergyLab Nordhavn og Bæredygtig Bundlinje og i arbejdet med klimauddannelse.

København giver af samme grund danske og internationale aktører mulighed for at afprøve nye løsninger og teknologier i byen. 

København indgår i en lang række nationale og internationale netværk og samarbejdsprojekter for at udvikle og udbrede klimaløsninger, heriblandt: C40, Carbon Neutral City Alliance, EU's 100 klimaneutrale byer, Klimaalliancen og Energi på Tværs.

Vi er åbne for nye ideer og samarbejder, der kan være med til at gøre København til en bedre og mere bæredygtig by. 

Fossilfri byggepladser

Fossilfri byggepladser er et vigtigt element, både når det kommer til at få udledning af CO₂ i bund og for at nedbringe luftforurening og støj. Der er allerede igangsat flere pilotprojekter med fossilfri byggepladser i København. I fremtiden vil vi indgå en række partnerskaber med private og offentlige aktører, for at sikre at flere byggepladser etableres fossilfri.

Dette er også et nyt område internationalt. Vi samarbejder derfor med en række europæiske byer og i regi af C40, for også at påvirke markedet til at overgå til emissionsfrihed. 

Energispring

Energispring er et partnerskab på tværs af ejendomsbranchen mellem Københavns Kommune, HOFOR og over 45 private og offentlige ejendomsejere og -administratorer. Partnerne samarbejder om energibesparelser i boliger og kontorer, og repræsenterer ca. 30 % af Københavns samlede bygningsmasse.

Partnerskabet er frivilligt og udviklet af partnerne selv. Kernen er fortrolig deling af data i et benchmark for varmeforbrug, videndeling og inspiration for at fremme energistyring, energirigtig drift og renoveringer. Partnerskabet har vist, at det er muligt at nå ambitiøse sparemål for varmeforbruget til inspiration for andre.  

Erfaringer fra udvikling og drift af Energispring er brugt som inspiration til andre netværk og partnerskaber i København. 

Læs mere om Energispring partnerskabet her

Kontakt os

Klima 1

Njalsgade 13

2300 København S