Nørrebros Klimacharter

Nørrebro rykker klimaet gennem handling og opbygning af nye netværk og relationer, hvor vi i fællesskab handler, tager initiativ og begynder tiltag der kan bidrage til, at vi når vores mål om at reducere vores CO2-udledninger.

Deltag i arbejdet

Afholdte workshops

Vis alle

Trafik og luftforurening den 27. november 2023

Klokken 18.30-21.00 på Fælledvej 12C i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler.

Mad den 27. november 2023

Klokken 18.30-21.00 på Fælledvej 12C i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler.

Bolig og byggeri den 28. november 2023

Klokken 18.30-21.00 på Fælledvej 12C i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler.

Ting og tøj den 28. november 2023

Klokken 18.30-21.00 på Fælledvej 12C i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler.

Sådan foregik vores strategiworkshops under Klimachartret

DeltagerDanmark afholder strategiworkshops for hvert af de udvalgte spor, som Nørrebro har valgt at fokusere på i klimacharteret: 

  • Trafik og luftforurening
  • Mad
  • Bolig
  • Ting og tøj.

På disse workshops lægger den enkelte gruppe en strategi for det videre arbejde med at udfolde ambitionerne i klimacharteret til konkrete handlinger. 

Generelt program klokken 18.30-21.00

  • Velkomst og fællesspisning.
  • Præsentation af hvordan Københavns Kommune kan understøtte det videre arbejde i forhold til arbejdsgruppernes ønsker og behov.
  • Præsentation af Klimacharteret for det konkrete spor.
  • Hvordan lægges den gode strategi, så den skaber gode handlinger uden at dræne gruppens energi? 
  • Øvelse: Gruppen laver strategi for de næste seks måneder.
  • Afslutning.

Nørrebros Klimacharter

Transport og Luftforurening

Vis alle

Vision: Forbrændingsfri Nørrebro

Vi vil cykle mere. Vi kræver mindre vej og mere cykelsti (fx ved at nedrive Bispeengbuen og lave Nørrebrogade som cykelgade og indføre trafikøer).

Vi vil opdrage vores børn til at cykle. Vi kræver et trygt cykelmiljø (fx uden forurenende knallerter på cykelstien).

Vi vil ikke købe nye fossilbiler. Vi kræver derfor forureningsfri Jagtvej og skoleveje for at sætte skub på elektrificering.

Vi vil slukke for gassen. Vi kræver stop for bygas.

Vi vil have mindre vare- & lastbilkørsel. Vi kræver effektiv, koordineret service- & varelevering.

Vi vil dele bilerne. Vi kræver dyrere parkering til private biler og flere fordele til delebiler.

Bolig & Byggeri

Vis alle

Vision: Vi deler viden og erfaringer for at skabe mere bæredygtigt byggeri for Nørrebros beboere

På Nørrebro er vi fælles om mest muligt. 

På Nørrebro renoverer og bygger vi bæredygtigt. 

I alle foreningers bygge- og renoveringsprojekter prioriterer vi bæredygtighed højst. 

På Nørrebro spiser vi sammen.

På Nørrebro bor vi tæt og skaber mere livskvalitet sammen. 

Nørrebro agerer optimalt lokalt for at opretholde de planetære grænser. 

På Nørrebro vil vi have fjernet de bureaukratiske begrænsninger og der skal skabes bedre økonomiske muligheder i form af puljer og lån for grønt byggeri og grønnere fællesarealer.

Mad

Vis alle

Vision: Vi skaber nye grønne mødesteder, hvor vi kan mødes og blive inspireret og klogere på bedre, grønne madvaner

Vi vil have inspirerende opskrifter placeret ved "klimarigtige" råvarer i supermarkedet, såsom bønner, linser eller andre bælgfrugter. 

Vi vil inspirere kantiner til at overgå til planterig mad, fordi det batter både på sundheds- og økonomi-kontoen. 

Vi vil forankre et folkeoplysningskøkken gennem "konstant" oplysning og skabe et pres ved at samarbejde med firmaer som er eksperter, så transformationen bliver økonomisk bæredygtig.

Vi kræver at politikerne skal allokere midler lokalt, så fællesskaber har grobund for opstart.

Vi kræver bedre muligheder for køb af datovare (fx ved tre dage holdbarhed tilbage SKAL der være tilbud). 

Ting og Tøj

Vis alle

Vision: Nørrebro som testområde for genbrug og reparation

Vi vil fremme viden om eksisterende kanaler for dele-, låne- og byttemuligheder på Nørrebro via fælles katalog (Online eller trykt). 

Vi vil have folkeoplysende virksomhed (fx biblioteket), der kan udbrede praktiske færdigheder med reparation og bevarelse af ting og tøj. 

Vi kræver en styrkelse af reparationscafeerne, økonomisk og netværksmæssigt.

De unges visioner og håb

Vis alle

Vision: Et grønnere Nørrebro hvor vi bevarer den eksisterende natur og biodiversitet, samtidig med at vi skaber plads til mere

Det gør vi ved fx ved at plante flere træer og lade træer dø naturligt

Vision: Et Nørrebro med mindre madspild

Vi vil reducere madspild ved at have et sted, hvor hjemløse eller andre, der ikke har så mange penge, kan komme og spise, fx madvarer, der er frasorteret, fordi de er ”grimme”. 

Vision: Et Nørrebro hvor man kommer rundt med cykel (og de voksne bruger også cykelhjelm) og offentlig transport

Det gør vi ved at sikre, at alle har adgang til cykler.

Håb for fremtiden

Bevar Hans Tausens Park.

At de eksisterende skoler tilpasses/transformeres, så de bliver mere klimavenlige og får mere natur.

At der kommer mere undervisning på skolerne om klima, skraldesortering og biodiversitet.

At antallet af skraldespande med mulighed for sortering i det offentlige rum øges, og der indføres pant på flere ting, så Nørrebro bliver et sted hvor det er let at affaldssortere og genbruge.

At der koordineres når der laves byggeprojekter, så den samme vej ikke bliver revet op tre gange i træk.

Tilslut dig Nørrebros Klimacharter

Du tilslutter dig ved at sende en mail til kontaktmailen nederst på siden.
På den måde giver du din opbakning til visionerne og handlingerne i charteret. Du modtager information om de arbejdsgrupper, som blev dannet på Klimatopmødet.

Nørrebros lokale Klimatopmøde

Søndag d. 24.09 2023 inviterede de lokale aktører på Nørrebro til det allerførste Lokale Klimatopmøde. 

Kl.14 åbnede dørene til gården, hvor man blev budt velkommen med Ukrudt, ”en blid brus håndplukket, juicet og tappet af byens rødder” og kl.14.15 bød Mogens Petersen forperson for Nørrebros Lokaludvalg velkommen.

Programmet for dagen bød på både oplæg om Danskernes forbrug ved Charlotte Louise Jensen fra CONCITO, workshops hvor de lokale aktører og deltagere udviklede visioner og konkrete klimahandlinger for Nørrebro, lærerige sjove aktiviteter i gården og tale fra teknik- og miljøborgmesteren Line Barfod.

I workshopsne arbejdede lokale beboere, virksomheder og organisationer på, hvordan de i fællesskab kan arbejde mod at reducere Nørrebros CO2-udledninger i forbindelse med Transport & Luftforurening, Byggeri & Bolig, Mad og Ting & Tøj. Temaerne var på forhånd valgt af aktørerne og workshopdeltagerne arbejdede med at udvikle visioner og klimahandlinger til Nørrebros lokale klimacharter. 

Udover at deltage i de fire planlagte workshops kunne gæsterne også nyde markedsstemningen i gården, hvor der var fokus på klima gennem lærerige og sjove aktiviteter for alle aldre. Her kunne gæsterne blandt andet prøve lykken med genbrugsguldlykkehjulet og lære hvordan man nemt kan dyrke svampe i kaffegrums. Der var også mulighed for at fodre sin indre aktivist da både Den Grønne Ungdomsbevægelse og Extinction Rebellion var i gården. 

Hele dagen sluttede af i gården med fællesspisning, hvor de gode snakke kunne føres videre og nye relationer blev fejret.

Lokale Klimatopmøder

Hver bydel kan afholde et lokalt klimatopmøde og lave et klimacharter.

Kontakt

Klima 2

Njalsgade 13

2300 København S