Københavns Kommunes logo

KBH 2025 Klimaplanen

København skal være verdens første CO₂-neutrale hovedstad.

Klimaplanen samler alle vores konkrete mål og har 4 spor

  • energiforbrug
  • energiproduktion
  • transport
  • Københavns Kommune som klimavirksomhed

For alle fire spor er der opstillet specifikke mål, som er nødvendige for at nå målet om at blive CO₂-neutral.

Vi har ansvar for at mildne effekter som følge af klimaforandringerne og at vise, at det er muligt at kombinere vækst, udvikling og øget livskvalitet samtidig med at udledning af CO₂-emissioner sænkes.

Lær mere

Vis alle

Udfordringen

København står over for flere udfordringer frem mod 2025. En af de største er at sikre CO₂-reduktion fra vejtrafikken.

Vi arbejder derfor bl.a. med at reducere antallet af biler og omstille trafikken til nye drivmidler. 

Sådan når vi i mål – vores tilgang

KBH2025 Klimaplanen er den overordnede ramme frem mod 2025. Den bliver implementeret i 3 faser som er beskrevet i et roadmap. 

Klimaplanen og roadmappet fortæller om vores ambitioner om at få større livskvalitet, innovation, flere jobs og investeringer i København.

For at nå vores mål om at være CO₂-neutral i 2025, er der brug for et tæt samarbejde mellem myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og københavnerne.

Hvor langt vi er fra målet – CO₂-regnskab

I København har vi i 2019 reduceret udledningen af  CO₂ med 54 % i forhold til Klimaplanens basisår 2005.

Hvert år bliver der lavet et CO₂-regnskab, som omfatter fx udledningen fra el- og fjernvarmeforbruget og fra trafikken.  

Find CO₂-regnskab for København

Læs om nogle af Københavns projekter

Vis alle

Samarbejde er vejen frem

København kommer kun i mål ved at samarbejde med andre. Derfor arbejder vi også som facilitator i samarbejdet med borgere, virksomheder og myndigheder om omstillingen. Det gør vi igennem partnerskaber, fx i projekterne Big Buyers Initiative, EnergyLab Nordhavn og Bæredygtig Bundlinje og i arbejdet med klimauddannelse.

København giver af samme grund danske og internationale aktører mulighed for at afprøve nye løsninger og teknologier i byen. 

København indgår i en lang række nationale og internationale netværk og samarbejdsprojekter for at udvikle og udbrede klimaløsninger, heriblandt: C40, Carbon Neutral City Alliance og Energi på Tværs.  

Vi er åbne for nye ideer og samarbejder, der kan være med til at gøre København til en bedre og mere bæredygtig by. 

Carbon capture

I samarbejde med ARC har vi etableret et Carbon Capture anlæg på Amager Bakke, der har potentiale til at indfange op mod 500.000 tons CO₂. En række partnere bidrager til at realisere projektet i København.

Projektet vil være et af verdens første Carbon Capture anlæg på et affaldsforbrændingsanlæg.  

Desuden har vi afsluttet et udredningsprojekt om Carbon Capture, og hvilken rolle det kan spille i at gøre byer CO₂-neutrale. Projektet blev gennemført med støtte fra Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) i samarbejde med NIRAS, den norske NGO Bellona og byerne Amsterdam, Helsinki, Oslo og Stockholm.

Læs mere på Carbon Neutral Cities egen hjemmeside 
 

Fossilfri byggepladser

Fossilfri byggepladser er et vigtigt element, både når det kommer til at få udledning af CO₂ i bund og for at nedbringe luftforurening og støj. Der er allerede igangsat flere pilotprojekter med fossilfri byggepladser i København. I fremtiden vil vi indgå en række partnerskaber med private og offentlige aktører, for at sikre at flere byggepladser etableres fossilfri.

Dette er også et nyt område internationalt. Vi samarbejder derfor med en række europæiske byer og i regi af C40, for også at påvirke markedet til at overgå til emissionsfrihed. 

Energispring

Energispring er et partnerskab på tværs af ejendomsbranchen mellem Københavns Kommune, HOFOR og over 40 private og offentlige ejendomsejere og -administratorer. Partnerne samarbejder om energibesparelser i boliger og kontorer, og repræsenterer 26 % af Københavns samlede bygningsmasse. 

Partnerskabet er frivilligt og udviklet af partnerne selv. Kernen er fortrolig deling af data i et benchmark for varmeforbrug, videndeling og inspiration for at fremme energistyring, energirigtig drift og renoveringer. Partnerskabet har vist, at det er muligt at nå ambitiøse sparemål for varmeforbruget til inspiration for andre.  

Erfaringer fra udvikling og drift af Energispring er brugt som inspiration til andre netværk og partnerskaber i København. 

Læs mere om Energispring partnerskabet her

Kontakt os

Klima 1

Njalsgade 13

2300 København S