Header menu

Byudvikling

I København sætter vi mennesket i centrum og fokuserer på at bruge udviklingen af byen som løftestang for at skabe en grønnere, mere bæredygtig by med plads til liv. Dermed sikrer vi ikke blot en ansvarlig by, men også at byen bliver levende, vibrerende og får den kant, der er med til at gøre København til et fantastisk sted.

Havnebadet Islands Brygge
Københavns Kommune udvikler den gamle industrihavn med rekreative åndehuller og nye beboelsesområder.
Byforfra. Foto: Peter Zeuthen
Har du en kreativ ide, der kan understøtte social, kulturel eller miljømæssig bæredygtighed i København, så ansøg Sharing Copenhagen puljen.
Fællesskab København
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Stadsgraven med Kaninøen i baggrunden
Byens parker, naturområder og træer er med til at tilpasse byen til fremtidens vejr, styrke biodiversiteten og skabe rammerne for byens liv.
Med 40.000 nye indbyggere og arbejdspladser danner Nordhavn en unik ramme for et storbylaboratorium.
EnergyLab Nordhavn er et storbylaboratorium, hvor København afprøver løsninger indenfor el, varme, energieffektive bygninger og transport.
Intelligent LED belysning er med til at reducere CO2-udledningen og skabe tryghed.
Copenhagen Solutions Lab udvikler og afprøver intelligente datadrevne løsninger, der møder byens behov og sikrer borgerne en fantastisk by.