Header menu

Byudvikling

I København sætter vi mennesket i centrum og fokuserer på at bruge udviklingen af byen som løftestang for at skabe en grønnere, mere bæredygtig by med plads til liv. Dermed sikrer vi ikke blot en ansvarlig by, men også at byen bliver levende, vibrerende og får den kant, der er med til at gøre København til et fantastisk sted.

Fællesskab København
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Stadsgraven med Kaninøen i baggrunden
Byens parker, naturområder og træer er med til at tilpasse byen til fremtidens vejr, styrke biodiversiteten og skabe rammerne for byens liv.
Byforfra. Foto: Peter Zeuthen
Har du en kreativ ide, der kan understøtte social, kulturel eller miljømæssig bæredygtighed i København, så ansøg Sharing Copenhagen puljen.
Havnebadet Islands Brygge
Københavns Kommune udvikler den gamle industrihavn med rekreative åndehuller og nye beboelsesområder.